Over ons 
EnergiePlanner 
Diensten 
Nieuws
|
Boek een Demo 📅
 
Over ons 
Wie zijn wij
EnergiePlanner 
Diensten 
Nieuws
Contact
Werken bij
Login
Boek een Demo 📅
+31 (0)30 207 40 70

Het lichtpuntje van de energiebesparingsplicht

7 okt. 2021

Veel bedrijven hebben te maken met een lijst aan wetten en verplichtingen. Eén daarvan – de energiebesparingsplicht – is anders dan de gemiddelde verplichting. De energiebesparingsplicht verdient zichzelf namelijk terug. Daarom staan we in dit artikel stil bij deze verplichting en de voordelen om eraan te voldoen.

Verplichtingen op energiegebied

Voor het mkb zijn er drie verplichtingen op energiegebied. Deze drie verplichtingen zijn onderdeel van Wet Milieubeheer; dé milieuwet van Nederland.

  • Zorgplicht: bedrijven moeten doelmatig met hun energieverbruik omgaan. Energieverspilling moet worden opgelost.
  • Informatieplicht: bedrijven zijn verplicht om elke vier jaar aan de overheid te rapporteren welke energiebesparende – oftewel erkende maatregelen – er wel of niet zijn uitgevoerd.
  • Energiebesparingsplicht: bedrijven moeten de erkende maatregelen uitvoeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Naar schatting zijn 100.000 tot 150.000 bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de laatste twee verplichtingen. Een groot deel van deze bedrijven heeft aan de informatieplicht voldaan. Bij de energiebesparingsplicht is dit nog niet het geval. Toch is het uitvoeren van de energiebesparingsplicht belangrijk. Dit heeft meerdere redenen.

Bedrijven verdienen de maatregelen terug

De energiebesparingsplicht is één van de weinige verplichtingen waarbij bedrijven opgelegde maatregelen terugverdienen. De energiebesparingsplicht bestaat uit het uitvoeren van een erkende maatregelenlijst (hierna: EML). Alle maatregelen op de EML hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Met elke uitgevoerde erkende maatregel daalt het energieverbruik en daarmee de energierekening. Dankzij dit verschil verdienen de maatregelen zichzelf binnen vijf jaar terug. De lagere energielasten blijven, waardoor bedrijven uiteindelijk geld overhouden aan de energiebesparingsplicht.

Bedrijven die voldoen aan Wet Milieubeheer worden niet gehandhaafd

Vanwege het Klimaatakkoord wordt het voor Nederland steeds belangrijker dat de CO2-uitstoot omlaag gaat. Het gevolg: meer en strengere controles door toezichthouders. Dit blijkt na het analyseren van een dataset van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO).

RVO heeft alle ingediende informatieplichtrapportages ingedeeld in drie categorieën: R1, R2 en R3. Bedrijven binnen R1 hebben de meeste maatregelen nog uit te voeren. Bedrijven binnen R3 voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Bedrijven binnen R1 krijgen meer urgentie bij toezicht. Per branche verschilt het percentage van bedrijven dat volledig aan de energiebesparingsplicht voldoet. Dit is te zien in figuur 1. In de agrarische sector voldoen relatief veel bedrijven aan de energiebesparingsplicht. Bij de branches tankstations- en autowasinrichtingen, drukkerijen en de rubber- en kunststofindustrie moet er nog veel gebeuren.

Bron: RVO

Bedrijven die binnen R1 vallen, kunnen dus eerder een bezoek van een toezichthouder verwachten. Komt een toezichthouder langs en zijn niet alle erkende maatregelen uitgevoerd? Dan maken de toezichthouder en het bedrijf afspraken over een termijn waarbinnen de erkende maatregelen uitgevoerd moeten zijn. Per erkende maatregel spreken zij een deadline af. Wordt er na het verstrijken van de deadlines en na meerdere contactmomenten nog steeds niet aan de energiebesparingsplicht voldaan? Dan volgen er sancties in de vorm van dwangsommen.

De voordelen van voldoen aan de energiebesparingsplicht

Ondanks dat bedrijven niet zitten te wachten op regels vanuit de overheid, is het slim om er toch mee aan de slag te gaan. Uiteindelijk kost dit minder tijd en geld dan niet aan de energiebesparingsplicht voldoen en gehandhaafd worden. Daarnaast neemt met iedere uitgevoerde maatregelen het energieverbruik af. Dit zorgt niet alleen voor CO2-reductie, wat goed is voor het milieu. Ook neemt de energierekening af, wat bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Al met al zijn er heel wat wetten waar bedrijven aan moeten voldoen. Van deze lijst is de energiebesparingsplicht eigenlijk een erg positieve.

Meer weten over de energiebesparingsplicht? Of heeft jouw bedrijf begeleiding nodig bij het uitvoeren van de erkende maatregelen? Neem gerust contact op met Menno. Mail naar m.vankleef@energiepartners.com of bel 030 207 40 70. Hij helpt je graag op weg!

Terug
EnergiePartners maakt jouw zakelijk energieverbruik inzichtelijk en geeft je duurzame oplossingen voor nieuwe besparingen.
Lid van FedEC en ondertekenaar van het Paris Proof Commitment.
Menu
Home
Over ons
EnergiePlanner Basic
EnergiePlanner Plus
Ik ben van een commercieel bedrijf
Ik ben van de overheid
Ik ben op zoek naar software
Nieuws
Contact
Werken bij
Sitemap
Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Lid van FedEC en ondertekenaar van het Paris Proof Commitment.