Over ons 
EnergiePlanner 
Diensten 
|
Boek een Demo 📅
 
Over ons 
Wie zijn wij
EnergiePlanner 
Diensten 
Nieuws
Contact
Werken bij
Login
Boek een Demo 📅
+31 (0)30 207 40 70

Alles wat je moet weten over de EED-Audit in 2024

De EED-audit, voortvloeiend uit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn, biedt een verdiepende kijk op de energiestromen binnen je bedrijf. Het brengt het huidige energieverbruik en potentiële besparingen in kaart, een essentieel inzicht voor elk bedrijf dat streeft naar efficiëntie en duurzaamheid. Hoewel de EED-audit een verplichting is voor grote ondernemingen, biedt het ook een kans om het energiebeheer en duurzaamheidsdoelstellingen te verbeteren.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een EED-audit inhoudt, voor wie de auditplicht geldt, en hoe je je optimaal kunt voorbereiden. We zullen ook de inhoud van het EED-auditrapport, de consequenties van niet-naleving, en de voordelen die de EED-audit voor je bedrijf kan opleveren bespreken. 

stappenplan EED audit

Wat is een EED-audit?

Een EED-audit, kort voor Energy Efficiency Directive audit, is een gedetailleerde evaluatie gericht op het identificeren van mogelijkheden om het energieverbruik binnen je organisatie te verminderen. Dit zijn de essentiële aspecten die je over de EED-audit moet weten:

 • Doelgroep: je bedrijf valt onder de EED-auditplicht als het 250 of meer voltijdse werknemers heeft, of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

 • Inhoud van de audit: Het EED-auditrapport moet onder meer bevatten:

  • Een gedetailleerde beschrijving van je bedrijf en de uitgevoerde energie-audit.
  • Schematische weergaven van alle bestaande processen, installaties, gebouwen en transportmiddelen.
  • Het totale gemeten energieverbruik.
  • Een energieverbruiksprofiel.
  • Potentiële energiebesparende maatregelen.
  • Een gedetailleerde beschrijving van elke voorgestelde energiebesparende maatregel, inclusief investeringskosten en kosteneffectiviteit.
 • Deadline: De deadline voor het indienen van je EED-audit is vier jaar na je vorige rapportage, maar uiterlijk op 31 december 2024. Dit biedt een unieke kans om niet alleen aan de regelgeving te voldoen, maar ook om aanzienlijke energiebesparingen binnen je bedrijf te realiseren.

Voor wie geldt de EED-auditplicht?

Voor je bedrijf is het cruciaal om te weten of de EED-auditplicht van toepassing is. Dit is niet alleen een formele verplichting, maar dient ook als een kans voor verbetering van energie-efficiëntie. Hieronder vindt je de criteria en uitzonderingen:

Criteria voor EED-auditplicht:

 • Meer dan 250 voltijdse werknemers (FTE).
 • Een jaaromzet van meer dan €50 miljoen EN een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Uitzonderingen:

 • Ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd systeem voor energiebeheer toepassen, zoals ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051, voeren reeds een energie-audit uit.
 • Bedrijven met een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk, dat van toepassing is op de gehele onderneming.

Elk bedrijf dat onder de EED-auditplicht valt, moet elke vier jaar een energieaudit rapport indienen. Dit rapport biedt een gedetailleerd overzicht van het energieverbruik, de genomen energie-efficiëntiemaatregelen en de potentiële kostenbesparingen. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot sancties van de autoriteiten.

Voorbereiding op de EED-audit

Een goede voorbereiding is cruciaal voor het succesvol doorlopen van je EED-audit. Hier zijn enkele stappen om je optimaal voor te bereiden:

 1. Controleer welke verplichtingen je bedrijf moet naleven. Je kunt dit doen door het Stappenplan rapportageplichten van het RVO door te lopen.
 2. Download de nodige sjablonen (zie website van het RVO) en bekijk welke elementen in de rapportage moeten worden opgenomen. Het gebruik van deze sjablonen is niet verplicht.
 3. Voer een energie-audit uit en stel je rapport op. Om kosten en tijd te besparen, is het ook mogelijk om dit uit te besteden aan een externe specialist.
 4. Combineer de verschillende vestigingsrapporten en het concernrapport tot één ondernemingsrapport.
 5. Dien het rapport in via eLoket. Hiervoor heb je een eHerkenningsmiddel nodig, niveau 2+ of hoger met machtiging voor RVO-diensten niveau 2+.

energierapport

Inhoud van het EED-auditrapport

Het is van essentieel belang voor het naleven van de wetgeving en het ontdekken van mogelijkheden tot energiebesparing binnen jouw organisatie dat je EED-auditrapportage volledig is. Hieronder volgt een overzicht van wat het rapport moet bevatten:

 • Een gedetailleerde beschrijving van je bedrijf
 • Overzicht van huidige energieverbruik: onder andere het totaal verbruik in gigajoule en het totaalverbruiken aan elektriciteit, aardgas, warmte, autobrandstof en alle andere energiebronnen.
 • Verbruikspatroon van het elektriciteitsverbruik: dat laat zien hoe het elektriciteitsverbruik gedurende de dag en nacht varieert op zowel werkdagen als vrije dagen.
 • Energieverbruiksprofiel: onderverdeeld in processen, gebouwen, installaties en vervoer van de onderneming
 • Energieverbruik voor vervoer: voor vervoer dat onderdeel is van de bedrijfsmiddelen van de onderneming zelf of dat wordt gezien als onderdeel van de bedrijfsvoering.
 • Energiebesparende maatregelen: een gedetailleerde beschrijving van elke voorgestelde energiebesparende maatregel, inclusief investeringskosten en kosteneffectiviteit.

Consequenties van niet-naleving

Het niet naleven van de verplichtingen van de EED-audit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor je organisatie. Hieronder vallen potentiële financiële consequenties door sancties die door de handhavende instanties kunnen worden opgelegd. Het is belangrijk om deze risico's te begrijpen en passende maatregelen te nemen om aan de eisen te voldoen.

Voordelen van de EED-audit voor bedrijven

De voordelen van een EED-audit voor je bedrijf zijn aanzienlijk en kunnen een positieve impact hebben op zowel je financiën als je duurzaamheidsimago. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 • Inzicht in energieprestaties: Door de EED-audit krijgt je gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van je bedrijf. Dit helpt bij het identificeren van inefficiënties en het plannen van gerichte energiebesparende maatregelen.

 • Kosteneffectieve energiebesparende maatregelen: De audit onthult specifieke gebieden waar kostenbesparingen mogelijk zijn door energie-efficiëntie. Dit kan variëren van eenvoudige aanpassingen tot grotere investeringen in technologie, die aanzienlijke langetermijnbesparingen kunnen opleveren.

 • Subsidies en fiscale voordelen:

  • Overweeg je te investeren in een maatregel die wordt aanbevolen in het energie-auditrapport? Dan kun je de kosten voor de energie-audit eenmalig aftrekken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Let op: dit geldt alleen voor de kosten die zijn gemaakt voor de locatie waar je de maatregel wilt toepassen.
  • Als je van plan bent om maatregelen te nemen op basis van het EED energie-auditrapport, dan kan ook de subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie interessant voor je zijn.

man en vrouw kijken naar energierapport

Hulp bij EED energie audit

Hulp nodig bij het voldoen aan de EED energie-audit verplichting? Wij zijn er om je te helpen. Onze ervaren energieadviseurs stellen niet alleen een energie-audit op, maar begeleiden je ook bij de eventuele uitvoering van maatregelen en eventuele vragen over subsidies en financiering. Daarnaast krijg je toegang tot onze slimme software: de EnergiePlanner. Met behulp van deze besparingstool heb je inzicht in al je verbruiken en kun je eenvoudig zien wat de kosten en opbrengsten zijn van de te nemen maatregelen.

Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning. Onze accountmanager Fulco staat voor je klaar en is bereikbaar via +31 (0)30 207 40 70 of f.barth@energiepartners.com.

Hulp bij EED energie audit

EnergiePartners maakt jouw zakelijk energieverbruik inzichtelijk en geeft je duurzame oplossingen voor nieuwe besparingen.
Lid van FedEC en ondertekenaar van het Paris Proof Commitment.
Menu
Home
Over ons
EnergiePlanner Basic
EnergiePlanner Plus
Ik ben van een commercieel bedrijf
Ik ben van de overheid
Ik ben op zoek naar software
Nieuws
Contact
Werken bij
Sitemap
Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Lid van FedEC en ondertekenaar van het Paris Proof Commitment.